Múzeá a umenie

„St. John on Patmos“, Hans Baldung (Green) - opis maľby

„St. John on Patmos“, Hans Baldung (Green) - opis maľby

St. John on Patmos - Hans Baldung (Green). 87.3x75.6

Táto práca zobrazuje Ján Teológ počas svojho pobytu na Patmosekde bol vyhostený cisárom Domitianom za jeho svedectvo o Ježišovi Kristovi. Podľa tradície je zaneprázdnený písaním Apokalypsy. Umelec podľa Svätého písma zobrazuje Johna v púštnej krajine pri práci. Pred ním je „oblečená na slnku, mesiac pri nohách“ Madona s dieťaťom v náručí. John je šokovaný a potešený víziou Panny v žiarivom oblaku. V pozadí sa objavujú vynikajúce obrazy prírody, na ktorých obraz umelec dosiahol zručnosť sofistikovaného krajinára. Baldung Green odhalil biblickú epizódu, ktorú milovali severskí umelci, neobvykle pokojným spôsobom.

orolktorý má veľmi horlivý zrak, bol vybraný ako symbol sv. Jána, pretože jeho spisy obsahujú najpriamejšie a duchovne naplnené opisy Boha. Vták pristál na knihe, šikovne vyobrazený v zložitej perspektíve. Zelené a zlaté kontrastujú s čiernym perím orla, zdôrazňujúc obrysy vtáka.


Pozri si video: GADAMER BY JESSICA FRAZIER (December 2021).